Nồi hấp tiệt trùng nuve

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa NC430D

nồi hấp 300 lít

nồi hấp 300 lít Nồi hấp tiệt trùng chân không lồng ngang nuve NC 300 Hãng [...]

Read more...