Smeg Instruments

Smeg Instruments:

Hãng sản xuất Smeg với hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị

Hãng sản xuất Smeg Instrument với hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển thương hiệu về thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị trong lĩnh vực y tế,…

Danh mục do hãng Smeg Instrument:

A. Bể rửa siêu âm Smeg

 1. Bể rửa siêu âm VU03H (3L)
 2. Bể rửa siêu âm VU06H (6L)
 3. Bể rửa siêu âm VU13H (13L)
 4. Bể rửa siêu âm VU30H (30L)
 5. Bể rửa siêu âm VU45H (45L)
 6. Bể rửa siêu âm VU90H (90L)

B. Máy rửa dụng cụ trong y tế

 1. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD7000B
 2. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD6010
 3. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD6010T
 4. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD7010
 5. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD7010T
 6. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD7015
 7. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD2145
 8. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD1160
 9. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD4060
 10. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD4190
 11. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD3060
 12. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD5090
 13. Máy rửa dụng cụ trong y tế WD5090TFO

C. Danh mục thiết bị đóng gói tiệt trùng dụng cụ nha khoa phẫu thuật

 1. máy đóng gói thiệt trùng smeg SGI250
 2. máy đóng gói thiệt trùng smeg SGR18S-V
 3. máy đóng gói thiệt trùng smeg SGR30S
 4. máy đóng gói thiệt trùng smeg SGR10S
 5. máy đóng gói thiệt trùng smeg SGR10S-V
 6. máy đóng gói thiệt trùng smeg SGR18S

D. Tủ âm sâu -20°C

 1. tủ âm sâu Smeg C20V10C1A
 2. tủ âm sâu Smeg C30S16C1A
 3. tủ âm sâu Smeg C30S22C1A
 4. tủ âm sâu Smeg C30S25C1A
 5. tủ âm sâu Smeg C30S32C1A
 6. tủ âm sâu Smeg C40S60C1A
 7. tủ âm sâu Smeg C25V70C1A
 8. tủ âm sâu SmegC25V140C2A
 9. tủ âm sâu Smeg CL4OVT36
 10. tủ âm sâu Smeg CL60VT29
Xem thêm  Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa Nuve NC 430D

E. Tủ bảo quản mẫu

 1. tủ bảo quản mẫu Smeg PR317
 2. tủ bảo quản mẫu Smeg PR377
 3. tủ bảo quản mẫu Smeg FV10C1A
 4. tủ bảo quản mẫu Smeg FV10G1A
 5. tủ bảo quản mẫu Smeg FV15C1A
 6. tủ bảo quản mẫu Smeg FV15G1A
 7. tủ bảo quản mẫu Smeg FV20C1A
 8. tủ bảo quản mẫu Smeg FV20G1A
 9. tủ bảo quản mẫu Smeg FV25C1A
 10. tủ bảo quản mẫu Smeg FV25G1A

Hãng sản xuất Smeg Instrument được biết đến là một thương hiệu nổi tiếng về thiết bị khoa học công nghệ

Hãng sản xuất Smeg Instrument nổi tiếng trong lĩnh vực phòng thí nghiệm về bể rửa siêu âm và máy rửa dụng cụ thủy tinh

Hãng sản xuất Smeg Instrument nổi tiếng trong thiết bị đóng gói tiệt trùng các dụng cụ nha khoa, y khoa