Thiết bị ly tâm

Thiết bị ly tâm,

Hãng nuve sản xuất được ứng dụng rông rãi trong phòng thí nghiệm hóa sinh,

môi trường, sinh học phân tử, trong xét nghiệm hóa sinh,

Có 2 loại máy bị ly tâm: máy bị ly tâm thường và tmáy bị ly tâm lạnh

Các hãng sản xuất thiết bị ly tâm, máy ly tâm nổi tiếng như Hettich, Hermle, Nuve, Sigma

Danh mục máy ly tâm hãng nuve sản xuất:

 1. Máy ly tâm NF 024 ứng dụng cho ly tâm 1.5ml/2ml
 2. Máy ly tâm NF 048 ứng dụng cho ly tâm hồng cầu, xét nghiệm máu
 3. Máy ly tâm NF200 dành cho phòng thí nghiệm
 4. Máy ly tâm NF400 dành cho phòng thí nghiệm
 5. Máy ly tâm lạnh NF400R dành cho phòng thí nghiệm
 6. Máy ly tâm NF800 dành cho phòng thí nghiệm
 7. Máy ly tâm lạnh NF800R dành cho phòng thí nghiệm
 8. Máy ly tâm NF1200 dành cho phòng thí nghiệm
 9. Máy ly tâm lạnh NF1200R dành cho phòng thí nghiệm

Danh mục thiết bị ly tâm hãng hettich sản xuất:

 1. Máy ly tâm EBA 200, EBA 200S – máy ly tâm EBA 200, EBA 200S
 2. Máy ly tâm EBA 270, EBA 280, EBA 280S
 3. Máy ly tâm hettich MIKRO 185, MIKRO 200, MIKRO 220
 4. Máyly tâm hettichROTOFIX 32A, ROTOFIX 46, UNIVERSAL 320
 5. Máyly tâm hettich ROTINA 380, ROTINA 420, ROTINA 380ROBOTIC
 6. Máy ly tâm hettich ROTANA 460, ROTANA 460 ROBOTIC
 7. Máy ly tâm hettich MIKRO 220 ROBOTIC
 8. Máy ly tâm hettich ROTANA 460 RC, ROTANA 460RF
 9. Máyly tâm hettich ROTIXA 500 RS
 10. Máy ly tâm hettich ROTO SILENTA 630 RS
 11. Máy ly tâm hettich ROTOLAVIT II
 12. Máy ly tâm hettich ZENTRIMIX 380 R
 13. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 200
 14. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 400
 15. Tủ ấm lắc hettich HETTCUBE 600
Xem thêm  Tủ vi khí hậu TK120