thiết bị quang phổ uv-vis

thiết bị quang phổ uv-vis

Hãng sản xuất: Jasco

Danh mục thiết bị quang phổ UV-VIS

MÁY QUANG PHỔ UV-VIS Bước sóng
Máy quang phổ UV-VIS model V-730  190 to 1100 nm
Máy quang phổ UV-VIS model V-750 190 to 1100 nm
Máy quang phổ UV-VIS model V-760 187 to 900 nm
Máy quang phổ UV-VIS model V-770 190 to 1100 nm
Máy quang phổ UV-VIS model V-780 190 to 1100 nm
Phân cực kế P-2000 589nm
THIẾT BỊ QUANG PHỔ UV-VIS
Thiết bị quang phổ UV-VIS model V-730  190 to 1100 nm
Thiết bị  quang phổ UV-VIS model V-750 190 to 1100 nm
Thiết bị  quang phổ UV-VIS model V-760 187 to 900 nm
Thiết bị  quang phổ UV-VIS model V-770 190 to 1100 nm
Thiết bị  quang phổ UV-VIS model V-780 190 to 1100 nm
Phân cực kế P-2000 589nm

 

 

 

 

 

 

Xem thêm  máy quang phổ Specord 200