thiết bị đo hoạt độ nước

Thiết bị đo hoạt độ nước được ứng dung trong phòng thí nghiệm, trong nghiên cứu phát triển sản phẩm,….