Tủ ấm EN055N

TỦ ẤM EN055N – Tủ ấm vi sinh nuve

Model EN055N

Hãng sản xuất: Nuve -Turkey

Thông số kỹ thuật:

– Thể tích: 55 lit

– Nhiệt độ cài đặt: trên nhiệt độ môi trường +5oC đến 99.9oC

– Cài đặt thời gian: 1 phút đến 100 giờ hoặc liên tục

– Cài đặt thời gian chờ: 1 phút đến 100 giờ

Ứng dụng:

+ kiểm tra vi sinh thực phẩm

+ kiểm tra vi sinh dược phẩm

+ kiểm tra vi sinh mỹ phẩm

+ kiểm tra vi sinh nước, môi trường

+ và nhiều lĩnh vực khác nhau

CÔNG TY THIẾT BỊ LĨNH NAM

Website: www.linhnam.com.vn

e-Mail: info@linhnam.com.vn

Cell Phone: 0902838476

Quang Tuyên

Xem thêm  kem-chuẩn độ thế