Cách xác định hạn sử dụng sản phẩm

Hạn sử dụng (Shelf Life) là cam kết của nhà sản xuất với khách hàng, là mốc thời gian mà quá thời gian đó thì hàng hóa không được phép lưu thông. Khi tung sản phẩm ra thị trường, sản phẩm bắt buộc phải ghi rõ HSD.

Hạn sử dụng sản phẩm thường in trên bao bì.

Làm thế nào để xác định hạn sử dụng?

Để xác định chính xác HSD, cần phải theo dõi định kỳ, liên tục sản phẩm từ lúc bắt đầu sản xuất đến lúc một trong các tiêu chuẩn yêu cầu của sản phẩm không còn đạt chuẩn nữa với điều kiện lưu trữ giống như trên thị trường.

Làm thế nào có thể xác định HSD của một sản phẩm có vòng đời dài như sữa bột, thịt đông lạnh, nước giải khát… trong khi cần phải tung hàng vào thị trường càng sớm càng tốt.. Vì thế, cần phải có cách xác định nhanh hơn.

Sau đây là một số phương pháp phổ biến để tính toán nhanh HSD của những sản phẩm với nguyên nhân hết hạn là do thoái hóa theo thời gian:

Dựa trên hạn sử dụng của sản phẩm tương tự

Nếu sản phẩm đang được nghiên cứu A rất giống với sản phẩm B đã có trên thị trường, chúng ta có thể ước tính HSD của chúng sẽ tương tự như nhau. Tuy nhiên, chỉ cần một sự sai khác nhỏ về quá trình sản xuất hay nguyên liệu cũng có thể dẫn đến sự sai khác HSD. Do đó, cách này chỉ nên được sử dụng bởi các chuyên gia trong ngành có nhiều kiến thức và kinh nghiệm.

Xem thêm  Tủ sinh trường GC401

Gia tốc nhiệt

Một trong những cách để xác định nhanh HSD là đẩy nhanh tốc độ thoái hóa sản phẩm là phương pháp gia tốc nhiệt (hay phương pháp Q). Phương pháp Q cho rằng chất lượng sản phẩm suy thoái theo một hằng số Qn khi nhiệt độ thay đổi một số nhất định. Với bước thay đổi nhiệt độ thường là 10°C, Qn đôi khi được gọi là Q10. Với giá trị Q10 đã biết, hạn sử dụng có thể được tính bằng công thức:

ts = t0.Q10.n

Trong đó:

  • ts: hạn sử dụng ở điều kiện lưu trữ bình thường.
  • t0: hạn sử dụng ở điều kiện gia tốc nhiệt.
  • n: nhiệt độ gia tốc nhiệt (°C) trừ đi nhiệt độ lưu trữ bình thường (°C) chia cho 10°C.

Q10 càng cao, HSD tính được lại càng dài. Do đó, việc xác định chính xác giá tri Q10 rất quan trọng. Tuy nhiên, không dễ xác định giá trị Q10. Sản phẩm có thể có nhiều giá trị Q10 do có nhiều kiểu thoái hóa khác nhau.

Sử dụng mô hình toán học

Việc sử dụng các mô hình toán học cho kết quả nhanh, kinh tế, và không phải là mới trong việc xác định HSD của một sản phẩm. Tuy nhiên, đối với mỗi một sản phẩm cụ thể khác nhau sẽ có một mô hình khác nhau. Do đó, tuy rất tiện lợi nhưng phương pháp này không phổ biến bằng phương pháp gia tốc nhiệt.

Xem thêm  Thiết bị ly tâm

Sử dụng tủ vi khí hậu để lão hóa nhân tạo

Tủ vi khí hậu được phát triển để mô phỏng các điều kiện môi trường thực tế bằng cách kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, và các chu kỳ chiếu sáng ngày – đêm.

Bằng việc kiểm soát một dãy rộng nhiệt độ và độ ẩm, nhiều loại sản phẩm có thể được kiểm tra tại nhiều điều kiện khí hậu khác nhau.

Việc kiểm tra tính ổn định, lão hóa nhân tạo và lưu trữ có thể được thực hiện tốt một cách dễ dàng.

Thiết kế tuyệt vời của dòng sản phẩm tủ vi khí hậu TK nuve cho phép sử dụng cho các mục đích khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau.

Link: https://linhnam.com.vn/tu-vi-khi-hau-nuve/