chromanik HPLC

Chromanik HPLC

Hãng sản xuất cột sắc ký lỏng Chromanik Nhật

SunShell C18 – cột sắc ký lỏng HPLC ứng dụng trong phân tích sắc ky hiệu năng cao.

CB6141 SunShell  C18 2.6µm  50mmx1mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6141 SunShell  C18 2.6µm  50mmx1mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6161 SunShell  C18 2.6µm  100mmx1mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6171 SunShell  C18 2.6µm  150mmx1mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6921 SunShell  C18 2.6µm  20mmx2.1mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6931 SunShell  C18 2.6µm  30mmx2.1mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6941 SunShell  C18 2.6µm  50mmx2.1mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6951 SunShell  C18 2.6µm  75mmx2.1mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6961 SunShell  C18 2.6µm  100mmx2.1mmID Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6971 SunShell  C18 2.6µm  150mmx2.1mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6331 SunShell  C18 2.6µm  30mmx3mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6341 SunShell  C18 2.6µm  50mmx3mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6351 SunShell  C18 2.6µm  75mmx3mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6361 SunShell  C18 2.6µm  100mmx3mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6371 SunShell  C18 2.6µm  150mmx3mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6381 SunShell  C18 2.6µm  250mmx3mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6431 SunShell  C18 2.6µm  30mmx4.6mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6441 SunShell  C18 2.6µm  50mmx4.6mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6451 SunShell  C18 2.6µm  75mmx4.6mm  Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6461 SunShell  C18 2.6µm  100mmx4.6mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6471 SunShell  C18 2.6µm  150mmx4.6mm Cột sắc ký lỏng HPLC
CB6481 SunShell  C18 2.6µm  250mmx4.6mm Cột sắc ký lỏng HPLC
  Chromanik – cột sắc ký lỏng do công ty TNHH Thiết bị Lĩnh Nam phân phối và nhập khẩu
Xem thêm  Cột sắc ký CHIRALPAK IA