HOTLINE 0934969710

Cột sắc ký zodiac

CỘT SẮC KÝ LỎNG ZODIAC

Công ty Lĩnh Nam chuyên cung cấp cột sắc ký lỏng hãng GL, Shinwa, Daicel, YMC, Shiseido, Chromanik, ES, Hamiton, LG , shodex, NOMURA, develsil,..

Công ty Thiết Bị Lĩnh Nam chuyên cung cấp cột sắc ký lỏng phân tích dược phẩm, thực phẩm và Mỹ Phẩm

Danh mục cột sắc ký lỏng Zodiac: