HOTLINE 0934969710

thiết bị đo COD BOD

THIẾT BỊ ĐO COD BOD
Model PASTEL UV
Hãng sản xuất: Secomam – Pháp
Thông số kỹ thuật:
– Chức năng đo COD, BOD, TOC, TSS
– Không sử dụng thuốc thử
– Ứng dụng: trong tất cả các loại nước như nước thiên nhiên, nước thải, nước qua xử lý,…
– Chức năng đó nhanh từ 1-4 phút
– Có khả năng đo cùng lúc tới 6 thông số.
– Mẫu đo không cần xử lý, nếu mẫu quá đậm đặc thì thiết bị sẽ tự tính toán hệ số pha loãng
– Thiết bị có khoảng 100 phép đo, 200 kết quả trong bộ nhớ
– Tất cả các dữ liệu được lưu trữ,
– Bước sóng : 200nm – 350nm
– Cuvette 10mm

– Thang đo (mg/L):
+ Thang đo COD : 1 đến 350 mg/L
+ Thang đo BOD : 0.2 đến 350 mg/L
+ Thang đo TOC : 0.5 đến 300 mg/L
+ Thang đo TSS : 5 đến 100 mg/L
+ Thang đo NO3 : 0.5 mg/L đến 40 mg/L
+ Thang đo NO3-N : 0.11 mg/L đến 9,03 mg/L
+ Cổng kết nối RS232 cho thiết bị ngoại vi
+ Kích thước : 40x40x40cm
– Nguồn điện : 10/240V / 50/60Hz, 9kgs,
Cung cấp bao gồm :
– 01 máy chính PASTEL UV (Mã đặt hàng: 70MP0316)
– Phần mềm UV Pro (Mã đặt hàng: 70MP0405)
– Curvette 5x10mm  (Mã đặt hàng: 0GQ203Z0)
– HDSD

TAGS: Máy đo COD BOD, Máy quang phổ đo COD BOD, thiết bị đo COD BOD

Máy quang phổ PASTEL UV, PASTEL UV, PASTEL UV