Shinwa column HPLC

Shinwa column HPLC

Cột sắc ký Shinwa

Hãng sản xuất: Shinwa

Xuất xứ: Nhật

Danh sách cột sắc ký hãng Shinwa

 1. Cột sắc ký LTRON ES-OVM
 2. Cột sắc ký ULTRON ES-OVM-C
 3. Cột sắc ký ULTRON ES-PEPSIN
 4. Cột sắc ký LTRON ES-BSA
 5. Cột sắc ký ULTRON ES-CD
 6. Cột sắc ký ULTRON ES-PhCD
 7. Cột sắc ký ULTRON VX-SIL
 8. Cột sắc ký ULTRON VX-ODS
 9. Cột sắc ký ULTRON VX-Octyl
 10. Cột sắc ký STR ODS-II
 11. Cột sắc ký STR ODS-M
 12. Cột sắc ký ULTRON PS-80H
13. Cột sắc ký ULTRON PS-80C
14. Cột sắc ký ULTRON PS-80N
15. Cột sắc ký ULTRON PS-80P
16. Cột sắc ký ULTRON CI
17. Cột sắc ký ULTRON CL-II

Cột sắc ký Shinwa được ứng dụng trong phòng thí nghiệm phân tích dược phẩm, thực phẩm, môi trường,…

Tuân thủ theo dược EU, FDA, JP, phù hợp cho nhiêu tiêu chuẩn USP

Tags: Shinwa column HPLC,

Xem thêm  Tủ âm sâu -86ºC DF490